Jsme v 21.stolení a takřka každé rozhodnutí je ovlivněno či spojeno s finanční situací a financemi.

Pokud se má člověk dobře orientovat v tomto světě, tak musí obsáhnout široký závěr znalostí a dovedností přímo ale i nepřímo navázaných na finance.

Informace jsou pro rozhodování o financích podstatné, ale přitom se velmi rychle mění.

.

Zde najdete náměty a  tipy v daných oblastech, kterými se naše stránky zabývají:

Výdělek » Tipy a náměty   číst více

Investice » Tipy a náměty číst více

Půjčky » Tipy a náměty     číst více

.

Orientaci ve financích by se dala popsat ve třech oblastech:

1. Fakta

 • Peníze a transakce – znalost základních produktů a operací s penězi
 • Plánování a správa rodinného rozpočtu – znalost typů příjmů a výdajů a schopnost určit priority výdajů při omezeném rozpočtu
 • Posouzení rizik a očekávaného zisku – znalost u různých typů produktů princip úroků, nákladů, rizika s nesplácením
 • Širší finanční souvislosti – vědomí, že reklama a vrstevníci působí tlak na rozhodnutí, znalost spotřebitelských práv a povinností, vědomí o nepoctivých praktikách obchodníků,…)

2. Práce s fakty

Shutterstock_44174200

 • Identifikace finanční informace – znalost pojmů a uplatnění v praxi (smlouvy, reklama,..)
 • Analýza finančních informací – znalost finančních produktů, schopnost využití ve své finanční situaci
 • Posouzení rozhodnutí v širších finančních souvislostech – posouzení výhodnosti úvěru či schopnost posoudit svůj nákup jako plýtvání
 • Aplikace znalostí při řešení praktické situace – zahrnuje běžné životní situace (výpočet, zda si mohu dovolit při svém příjmu ten daný výdaj a nebo zda mám dostatečnou rezervu, když na sebe beru další závazky z půjček

3. Posouzení situace

 • Vzdělání a práce – posouzení nákladů na vzdělání,..
 • Domácnosti a rodina – přehled o platbách spojených s bydlením, plánováním nákupů,..
 • Individuální potřeby – náklady na zábavu a volný čas, nákup elektroniky či smlouvy s telefonním operátorem
 • Společenská odpovědnost – schopnost své jednání vidět v kontextu např. s ekologií a jinou společenskou odpovědností

.

.

.

Dlouholeté

členství

OHK

výdělek na internetu

  Registrace 

057856PPZ

(31.05.2007)

výdělek na internetu-Cnb

Pomáháme

výdělek na internetu-Zdravotni-klaun

  také

druhým

 výdělek na internetu-Loutky-v-nemocnici

 • videa

  18.1.2015

                            Shlédnout můžete naše videa

                               Výdělek na internetu-ePrilezitost-YoutubeePrilezitost - Výdělek - Investice - Půjčky